Các báo cáo nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống phục hồi chức năng và Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Danh sách file (5 files)
Mô tả:

Báo cáo nghiên cứu đánh giá tình hình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện y học cổ truyền và  bệnh viện y học cổ truyền – phục hồi chức năng

Tin tức nổi bật

Viện Y học Biển: Đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Viện Y học Biển. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.