DIỄN ĐÀN CỦA HỆ THỐNG KHÁM, CHỮA BỆNH VIỆT NAM

Screenshot 2015-08-01 05.24.57

Bản tin Bệnh viện xuất bản số đầu tiên vào tháng 10/2004, đến tháng 12/2008 được nâng cấp thành Tạp chí Bệnh viện. Hiện nay, Tạp chí Bệnh viện đã trở thành ấn phẩm thân thiết của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.

Ngày 23/6/2004, Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Y tế cho phép Vụ Điều trị (nay là Cục Quản lý Khám chữa bệnh) xuất bản Bản tin Bệnh viện với mục đích cung cấp cho độc giả là cán bộ ngành y tế những thông tin mới nhất về phương pháp khám, chữa bệnh thuộc lĩnh vực y học hiện đại và y học cổ truyền. Đến cuối năm 2008, 23 số Bản tin Bệnh viện đã được xuất bản và phát hành rộng rãi tới các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngày 20/9/2008, Lãnh đạo Bộ Y tế đã có Công văn số 4104/BYT- PC gửi Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông xin nâng cấp Bản tin Bệnh viện thành Tạp chí Bệnh viện. Ngày 01/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cho phép Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xuất bản Tạp chí Bệnh viện trên cơ sở nâng cấp từ Bản tin Bệnh viện, với tôn chỉ là Diễn đàn của hệ thống khám, chữa bệnh Việt Nam, cung cấp những thông tin về công tác quản lý khám chữa bệnh; phổ biến những phương pháp, kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh và trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý khám, chữa bệnh…

Ngày 05/4/2010, Tạp chí Bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Tạp chí Bệnh viện đã nỗ lực không ngừng, tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách mới của Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đến các Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Đồng thời, Tạp chí cũng thực hiện rất hiệu quả vai trò là Diễn đàn của Hệ thống Khám, chữa bệnh Việt Nam khi đăng tải những kết quả đạt được trong công tác quản lý bệnh viện, các hoạt động chuyên môn, đào tạo, chỉ đạo tuyến; ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế… để không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ đó, người dân có thể thông cảm hơn với những áp lực công việc ngành y đang gánh vác, cùng sẻ chia với những khó khăn, vất vả của ngành y tế.

Đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Bệnh viện và Hội đồng Biên tập là các chuyên gia đầu ngành của ngành y tế, Tạp chí đã xuất bản được 50 số và trở thành một trong những tạp chí uy tín của ngành y tế. Tạp chí được phát hành rộng rãi tới tất cả các cơ sở khám chữa bệnh và Trung tâm truyền thông giáo dục 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Tạp chí Bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện để luôn luôn là diễn đàn tin cậy của Hệ thống khám, chữa bệnh Việt Nam.