I. Lãnh đạo Cục

1. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng
2. TS. Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng
3. ThS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng

II. Danh sách các phòng

1. Văn phòng Cục
2. Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện
3. Phòng Điều dưỡng và Tiết chế
4. Phòng Phục hồi chức năng và Giám định
5. Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh
6. Phòng Chỉ đạo tuyến
7. Phòng Quản lý chất lượng
8. Phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ
9. Phòng Pháp chế – Thanh tra
10. Các đơn vị sự nghiệp:
– Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh
– Tạp chí bệnh viện

III. Lãnh đạo Phòng

1. ThS. Trần Thị Vân Ngọc – Phó Chánh Văn phòng
2. ThS. Nguyễn Đức Tiến – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện
3. Phòng Điều dưỡng và Tiết chế hiện do Lãnh đạo Cục trực tiếp phụ trách
4. ThS. Lê Tuấn Đống – Trưởng phòng Phục hồi chức năng và giám định
5. ThS. Phan Thị Hải – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành nghề khám, chữa bệnh
6. ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến – Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến
7. TS. Vương Ánh Dương – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng.
8. ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Bảo vệ sức khỏe Cán bộ
9. BS. Đỗ Xuân Tòng – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế – Thanh tra