Screenshot 2015-08-01 07.01.36

Quá trình thành lập và phát triển

Trung tâm phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh – Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Medical Service Management Capacity Building Center (viết tắt là: MMBC), được thành lập theo quyết định số 68/2010/QĐ-BYT ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trung tâm trực thuộc Cục Quản lý khám, chữa bệnh, là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu áp dụng và tư vấn chuyển giao các mô hình và công nghệ hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện.
Trung tâm có 4 nhiệm vụ chính sau:

1. Đào tạo các nội dung liên quan đến nâng cao năng lực quản lý khám, chữa bệnh cho cán bộ Lãnh đạo làm công tác quản lý bệnh viện
2. Nghiên cứu đề xuất chính sách, quy định, quy trình quản lý nhằm nâng cao năng lực quản lý khám, chữa bệnh theo định hướng của Bộ Y tế.
3. Tư vấn
a) Tư vấn cho các bệnh viện áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (TQM, CQI, ISO…)
b) Thực hiện các dịch vụ tư vấn triển khai, chuyển giao các mô hình và công nghệ quản lý, thành lập bệnh viện.
c) Thực hiện dịch vụ tư vấn khác về khám, chữa bệnh liên quan theo qui định của Pháp luật.

4. Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn, thẩm định, chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ , trao đổi kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học về quản lý khám, chữa bệnh; quản lý bệnh viện theo qui định của Bộ Y tế.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Ban Giám đốc là Lãnh đạo Cục kiêm nhiệm, Văn phòng Trung tâm, phòng Đào tạo – Tư vấn và phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh kiêm Giám đốc Trung tâm, Trung tâm đã nhanh chóng ổn định và phát triển.

Hoạt động
Ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã thực hiện những nhiệm vụ như xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý bệnh viện. Xây dựng và chuẩn hóa các chương trình, tài liệu đào tạo, đã hoàn thành các chương trình và tài liệu đào tạo sau:

– Quản lý bệnh viện (chương trình cơ bản)
– Giảng viên lâm sàng
– Quản lý Điều dưỡng
– Kiểm soát nhiễm khuẩn

Việc xây dựng chương trình, tài liệu được đội ngũ những nhà Lãnh đạo các Cục, vụ thuộc Bộ Y tế, các chuyên gia, các giám đốc bệnh viện soạn thảo và được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế nghiệm thu và ban hành.

Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng các nội dung liên quan đến nâng cao năng lực quản lý khám, chữa bệnh cho các nhà quản lý bệnh viện. Trong 3 năm qua Trung tâm đã tổ chức 20 Khóa đào tạo Quản lý bệnh viện (chương trình cơ bản) cho hơn 1.000 học viên là lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng tại các bệnh viện trực thuộc Bộ như: Bệnh viện Tai Mũi Họng TW, Bệnh viện 74, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền TW, Bệnh viện Châm cứu TW;Tại các Sở Y tế của 15 tỉnh/thành phố như: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương… Hàng năm Trung tâm tổ chức 01 khóa Đào tạo Quản lý bệnh viện (chương trình nâng cao) cho các Lãnh đạo bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh.

Giảng viên của các khóa đào tạo là Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo các Bệnh viện có kinh nghiệm quản lý và các chuyên gia trong nước và nước ngoài có uy tín lĩnh vực quản lý y tế. Vì vậy, các học viên được cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn và các yêu cầu mới trong mọi hoạt động của bệnh viện. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đã áp dụng rất hiệu quả các nội dung đào tạo vào công tác quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Trong các khóa học, học viên có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và bài học từ các mô hình quản lý bệnh viện: mô hình bệnh viện tự chủ, mô hình bệnh viện kết hợp công tư, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo chuyển giao kỹ thuật… Đặc biệt tại các khóa đào tạo nâng cao, Trung tâm mời chuyên gia đến từ các nước trong khu vực sang chia sẻ những bài học quý báu trong công tác quản lý giúp cho học viên được hội nhập với các nước và có tầm nhìn xa hơn.

Với lợi thế được tổ chức tại cơ sở, các khóa đào tạo đã tập hợp được toàn bộ cán bộ chủ chốt của các cơ sở y tế địa phương tham gia, chất lượng học tập luôn đạt kết quả cao. Các khóa học luôn được các đồng chí Lãnh đạo ngành y tế đánh giá rất tốt và cần được nhân rộng.

Với mô hình hoạt động là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, Trung tâm đã chủ động tìm các đối tác, các nguồn tài trợ của tổ chức trong nước và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Dự án Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh do tổ chức JICA của Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã tạo điều kiện cho trung tâm có thêm nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo giúp trung tâm trưởng thành vượt bậc. Hiện tại trung tâm đã thực hiện hợp đồng đào tạo quản lý bệnh đối với các bệnh viện bằng ngân sách tự chủ của bệnh viện.