Tiêu đề văn bản dự thảo thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực 10/09/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Người ký
File đính kèm
Mô tả Dự thảo thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phu luc 1 PA 3 Phu luc 2 DMKT CK

Tin tức nổi bật