A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phối hợp Công tác Pháp y Công an và Y tế

Thực hiện ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Y tế, ngày 27/5/2022, Đoàn kiểm tra công tác pháp y của Bộ Y tế do TS.DS Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Tham gia buổi làm việc có, đại diện Viện Pháp y quốc gia, Viện Khoa học Hình sự- Bộ Công An.

Tiếp đoàn công tác của Bộ Y tế có Đ/c Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, BSCKII. Lý Kim Soi, Phó giám đốc Sở Y tế Lãnh đạo Viện KSND, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở tài chính; Lãnh đạo Trung tâm Pháp y và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại Lạng Sơn, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công An tỉnh, làm việc với Lãnh đạo công an tỉnh và và nghe báo cáo hoạt động và các ý kiến của đại diện các sở, ngành có liên quan  tại  trụ sở của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu, Đoàn công tác liên ngành đã chia sẻ những khó khăn, vất vả trong lĩnh vực giám định pháp y của cả nước nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Đoàn đã biểu dương và nghi nhận những cố gắng nỗ lực của các cán bộ làm công tác giám định hai ngành Công an, y tế và sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế. Mặc dù số lượng cán bộ làm công tác giám định pháp y mỏng, số vụ việc giám định nhiều, đặc biệt có một số vụ việc rất phức tạp, hiện trường ở vùng miền núi hẻo lánh, gần biên giới cần thực hiện khẩn trương bất kể ngày đêm, nhưng cán bộ làm công tác pháp y hai ngành đã vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ các vụ việc phải chối giám định rất ít và gần như không có các vụ việc phải thực hiện giám định lại. Chất lượng giám định của cả hai ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụng.

TS Cao Hưng Thái- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh phát biểu tại buổi làm việc

 

 Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh thực hiện tốt công tác giám định pháp y; Hồ sơ giám định được sắp xếp gọn gàng, bảo quản hồ sơ đầy đủ, khoa học, dễ dàng trích lục. Các giấy tờ, tài liệu, biên bản giám định, bản kết luận và bản ảnh giám định của hồ sơ giám định thực hiện đầy đủ, đúng quy trình chuyên môn của Bộ Y tế và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã đề xuất Lãnh đạo Sở Y tế và Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác pháp y, sớm kiện toàn tổ chức, nhân sự Lãnh đạo của Trung tâm Pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, bố trí đủ nhân lực, đầu tư cải tạo cơ sở vật chất những hạng mục đã xuống cấp, mua sắm bổ sung trang thiết bị còn thiếu. Giao Trung tâm pháp y tỉnh làm đầu mối phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế và Công an tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình phối hợp Công tác Pháp y Công an và Y tế. Đề nghị Viện pháp y quốc gia, Trung tâm Giám định Pháp y-Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tích cực hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ giám định, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để đảm bảo pháp y tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Để tăng cường triển khai và thực hiện Luật Giám định tư pháp sửa đổi năm 2020, ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ -TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Trên cơ sở đó, ngày 24/11/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 1823/KH-BYT là hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp. Để triển khai hoạt động này, ngày 02/3/2022, Lãnh đạo Bộ Y tế đã ký ban hanh Kế hoạch số 274/KH-BYT về việc Kiểm tra công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh của Bộ Y tế năm 2022 và ký ban hành Quyết định số 543/QĐ-BYT ngày 4/3/2022 về việc Thành lập đoàn kiểm tra công tác giám định tư pháp và điều trị bắt buộc chữa bệnh năm 2022 của Bộ Y tế, Trưởng đoàn là GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; thành viên đoàn là Lãnh đạo các Vụ, cục chức năng thuộc Bộ Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp, các Quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; đánh giá công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần, điều trị bắt buộc chữa bệnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần; Phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá năm 2021 của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần; đồng thời tôn vinh, khen thưởng các đơn vị làm tốt.

Phòng PHCN & GĐ


Tin tức nổi bật

Viện Y học Biển: Đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Viện Y học Biển. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.