A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về;

a). Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh;

c) Áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh....

...

Tin tức nổi bật