Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Na

Hướng dẫn cán bộ PHCN và cộng tác viên về PHCN dựa vào cộng đồng
LỜI GIỚI THIỆU
Nhằm đáp ứng nhu cầu của các Tỉnh, thành phố cần có một bộ tài liệu về PHCNDVCĐ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục quản lý khám chữa bệnh, tổ chức biên soạn một bộ tài liệu chuẩn của chương trình. Bộ tài liệu này bao gồm:
– Tài liệu “Hướng dẫn quản lý và thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”, dành cho các cán bộ quản lý và lập kế hoạch cho chương trình PHCNDVCĐ
– Tài liệu “Đào tạo nhân lực phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”, dánh cho các giảng viên về PHCNDVCĐ.
– Tài liệu “Hướng dẫn cán bộ PHCN và cộng tác viên về PHCNDVCĐ”
– Tài liệu “Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về PHCNDVCĐ”
– 20 cuốn sổ tay nhỏ cung cấp kiến thức về PHCN những loại khuyết
tật thường gặp tại cộng đồng.

Bộ tài liệu đã được biên soạn bởi một nhóm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về PHCN và PHCNDVCĐ của Bộ Y tế, cùng với sự giúp đỡ của chuyên gia quốc tế về PHCNDVCĐ. Uỷ ban Y tế Hà Lan – Việt Nam là cơ quan hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong quá trình soạn thảo bộ tài liệu, theo chương trình hợp tác với Bộ Y tế về tăng cường năng lực PHCNDVCĐ.
Đây là cuốn tài liệu dành cho cán bộ PHCN cộng đồng và cộng tác viên PHCNDVCĐ. Nội dung chính của tài liệu này gồm những kiến thức cơ bản về khuyết tật, các hiểu biết về PHNCDVCĐ mà một cán bộ/cộng tác viên PHCNDVCĐ cần biết. Trên cơ sở đó là những nội dung mô tả chức năng, nhiệm vụ của cán bộ/ cộng tác viên PHCNDVCĐ và các bên liên quan trong hệ thống triển khai chương trình PHCNDVCĐ tại Việt Nam.
Tài liệu được trình bày thành 4 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu khái niệm khuyết tật, phân loại các dạng tật thường gặp ở Việt Nam, nguyên nhân và cách phòng ngừa khuyết tật. Ngoài ra, một số vấn đề về thực trạng cuộc sống của NKT và gia đình họ cũng được đề cập ngắn gọn để giúp cho cán bộ/CTV về PHCNDVCĐ có được những thông tin đày đủ hơn về tình hình khuyết tật hiện nay.
Hướng dẫn cán bộ PHCN và cộng tác viên về PHCNDVCĐ 7
8 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Chương 2: Giới thiệu với người đọc nhưng kiến thức và thông tin về chương trình PHCNDVCĐ tại Việt Nam, từ quan điểm thực hiện, lịch sử hình thành, định hướng phát triển cũng như mô hình thực hiện thực tế tại cộng đồng.

Chương 3: Cung cấp cho cán bộ/CTV những thông tin về vai trò, chức năng của họ như là một mắt xích quan trọng trong chương trình PHCNDVCĐ. Vai trò quan trọng đó được thể hiện cụ thể trong bản mô tả công việc cũng như mối quan hệ của cán bộ/CTV với các đối tượng khác trong một mạng lưới hệ thống trợ giúp quản lý và kỹ thuật của chương trình PHCNDVCĐ.

Chương 4: Trong quá trình tổ chức và triển khai PHCNDVCĐ, có nhiều vấn đề liên quan mà mỗi cán bộ/CTV cần phải tham gia thực hiện trực tiếp hoặc phối hợp với các bên liên quan. Nhằm giúp cho cán bộ/CTV hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ được giao, các tác giả biên soạn tài liệu đã tổng hợp và trình bày tóm tắt một số vấn đề liên quan chung tới PHCNDVCĐ tại Việt Nam hiện nay.
Bất cứ một cán bộ/CTV nào tham gia chương trình cũng cần phải có một cuốn tài liệu này để sửdụng như một cuốn “cẩm nang” về Dự án, tham khảo trong các công việc hỗ trợ NKT hàng ngày. Nội dung của tài liệu cũng có thể được sử dụng để tham khảo cho các cán bộ quản lý và lập kế hoạch PHNCDVCĐ và giảng viên PHNCDVCĐ khi chuẩn bị cho các buổi họp, hội thảo và các khoá tập huấn liên quan.
Trong lần đầu xuất bản, mặc dù nhóm biên tập đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong bạn đọc cung cấp những nhận xét, phản hồi cho chúng tôi để những lần tái bản sau, nội dung tài liệu được hoàn chỉnh hơn.
Mọi thông tin xin gửi về:
Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế 138 Giảng Võ, Ba Đinh, Hà Nội.

Download


Nguồn: kcb.vn

Tin tức nổi bật