A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

1. Quyết định số  32/QĐ-KCB  ngày 20/4/2023 vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

2. Quyết định số 33/QĐ-KCB ngày 20/4/2023 vv công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023

3. Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2023


Tin tức nổi bật