Quyết định 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”

Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19

Quyết định 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”

Download


Nguồn: kcb.vn

Tin tức nổi bật