Hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”

Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Quyết định số  4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 Về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”
Nguồn: kcb.vn

Tin tức nổi bật