A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú


Tin tức nổi bật