A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 248/KCB-QLHN ngày 27/02/2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh V/v thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với các Bệnh viện tư nhân

V/v thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với các Bệnh viện tư nhân

Kính gửi: Các Bệnh viện tư nhân trên toàn quốc.

Tiếp theo Công văn số 179/KCB-QLHN ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, nhằm thực hiện, đầy đủ và đúng quy định về hướng dẫn, nội dung và trình tự đăng ký hành nghề tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các Điều 27, 28 và 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng như để bảo đảm công tác quản lý chuyên môn của các Sở Y tế đối với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn quản lý; Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện tư nhân thực hiện việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở mình theo đúng các quy định nêu trên và lập danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu quy định tại Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (Mẫu có thể tải về từ trang kcb.vn mục Hành nghề). Danh sách đăng ký hành nghề gửi về Sở Y tế trên địa bàn quản lý để đóng dấu xác nhận trước khi gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Danh sách đăng ký hành nghề có xác nhận, đóng dấu của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, giáp lai, có xác nhận của Sở Y tế gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và gửi file Excel danh sách đăng ký hành nghề nêu trên (theo mẫu đăng tải tại trang kcb.vn mục Hành nghề) về địa chỉ email qlhn.cucqlkcb@gmail.com để tổng hợp, đăng tải theo quy định. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Hành nghề khám, chữa bệnh - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, ĐT: 024.62732110.

Trân trọng cảm ơn.


Tập tin đính kèm

Tin tức nổi bật

Viện Y học Biển: Đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Viện Y học Biển. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Các loại giấy khám sức khỏe không phải là Thủ tục hành chính
Ngày 26/3, Bộ Y tế đã có Công văn số 1435/BYT-KCB gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực thuộc trường Đại học và Y tế Bộ, ngành về hướng dẫn văn bản liên quan  công tác khám sức khỏe.