Giới thiệu

1456537_10202452236008101_477539344_n

LỊCH SỬ 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
LỜI GIỚI THIỆU
THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ
ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH KHÁM CHỮA BỆNH
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HIỆN NAY
CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY
GIỚI THIỆU CÁC PHÒNG CỦA CỤC
Các đồng chí Lãnh đạo Cục đương nhiệm
Văn phòng Cục
Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện
Phòng Điều dưỡng - Tiết chế
Phòng Phục hồi chức năng và Giám định
Phòng Chỉ đạo tuyến
Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh
Phòng Quản lý Chất lượng
Phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ
Phòng Pháp chế - Thanh tra
Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh
Tạp chí bệnh viện