Giới thiệu

1456537_10202452236008101_477539344_n

LỊCH SỬ 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
LỜI GIỚI THIỆU
THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ
ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH KHÁM CHỮA BỆNH
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HIỆN NAY
CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY
GIỚI THIỆU CÁC PHÒNG CỦA CỤC
Các đồng chí Lãnh đạo Cục đương nhiệm
Văn phòng Cục
Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện
Phòng Điều dưỡng - Tiết chế
Phòng Phục hồi chức năng và Giám định
Phòng Chỉ đạo tuyến
Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh
Phòng Quản lý Chất lượng
Phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ
Phòng Pháp chế - Thanh tra
Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh
Tạp chí bệnh viện

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]