Tiêu đề văn bản Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Người ký
File đính kèm
Mô tả Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 5.1. Du thao Thong tu PVHDCM- sau tham dinh 27.6.19-xin ý kien lan 2 5.2. Phu luc 1 DMCMKT BS DK 27.6.2019 […]

Tin tức nổi bật