Tiêu đề văn bản Dự thảo Chiến lược phát triển hệ thống PHCN giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050
Số hiệu Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Người ký
File đính kèm
Mô tả

Dự thảo Chiến lược phát triển hệ thống PHCN giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050

Tin tức nổi bật

Viện Y học Biển: Đăng tải bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Viện Y học Biển. Đối tượng thực hành: Bác sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y; Cấp cứu ngoại viện.