Tiêu đề văn bản Công văn số 5436/BYT-KCB ngày 28/8/2023 về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hành nghề Khám chữa bệnh đối với chức danh chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 28/08/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Tin tức nổi bật