A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng 2 nhân sự tham gia thực hiệnh mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD-10 bao gồm:

1. 01 CHUYÊN GIA MÃ HOÁ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG THEO ICD-10  

2. 01 TRƯỞNG NHÓM CHUYÊN GIA MÃ HOÁ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG THEO ICD-10  

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Tin tức nổi bật