Tiêu đề văn bản Góp ý cho các tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện: quy trình chuyên môn và bộ chỉ số đo lường chất lượng
Số hiệu Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 28/04/2016
Ngày hiệu lực 28/04/2016 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Người ký
File đính kèm
Mô tả Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương – Các Bệnh viện/ Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế – Y tế các ngành Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BYT về việc “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng […]

Tin tức nổi bật