Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bệnh lý béo phì phải can thiệp sớm và đúng hướng
30/09/2022
Khi béo phì gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động và sinh hoạt thì phải coi đó là bệnh lý và phải được khám, điều trị tại các chuyên khoa về tiêu hóa ...