Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
11/01/2024
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về;a). Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; b) Cấp giấy phép hoạt ...
Những điểm mới trong triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn Luật
17/01/2024
Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khoá XV, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi đã được thông qua. Quốc hội giao ...