Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
11/01/2024
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về;a). Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; b) Cấp giấy phép hoạt ...