Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Theo dõi đường huyết liên tục là yêu cầu quan trọng đối với người bệnh đái tháo đường
28/06/2024
Ngày 27/06 tại Hà Nội, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam đã giới thiệu hướng dẫn quy trình đầu tiên về theo dõi đường huyết liên tục đến các ...