Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nâng cao nhận thức về bệnh và hướng dẫn chăm sóc trẻ teo cơ tủy (SMA) tại nhà
Ngày 10/6/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Novartis Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn giáo dục ...