Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế
26/04/2023
Bộ Y tế nhận được phản ánh của người bệnh, các cơ quan truyền thông về việc chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện không tuân thủ theo quy ...