Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tiêm truyền tĩnh mạch an toàn cho người bệnh
25/10/2023
Ngày 25/10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Cập nhật những tiến bộ trong truyền dịch tĩnh mạch an toàn” do Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam và Công ty TNHH ...