Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chỉ cho phép phẫu thuật khi đã đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho người bệnh
22/02/2024
Ngày 21/2/2024, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Chuyện lạ: Bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả ...