Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ký kết tối ưu hóa năng lực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Việt Nam
Ngày 17/6 tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với mục tiêu tối ưu ...