Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chuyên môn hóa kỹ năng truyền tĩnh mạch an toàn cho điều dưỡng
03/06/2023
Ngày 03/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (AVN) và Công ty BD (Becton Dickinson) đã tổ chức Hội thảo những tiến bộ về liệu  pháp truyền tĩnh ...