Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
CLB Giám đốc các bệnh viện phía Bắc: Năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn để nâng cao chất lượng bệnh viện
16/03/2024
Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn người bệnh; đảm bảo cung ứng thuốc, trang thiết bị … là những nội dung ...