Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đưa an toàn người bệnh lên ưu tiên hàng đầu
Ngày 26/5/2023, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) vừa tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục “Triển khai hiệu quả công tác an toàn ...