How to increase your penis size using vigrx pills.
Ký hiệu Trích yếu Ngày HH
Dự thảo Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần 31/07/2015
DT48 Dự thảo sửa đổi Thông tư 48 về Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm 31/07/2015
785/KCB-NV Dự thảo Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Vi sinh trong bệnh viện 28/07/2015
Dự thảo Thông tư Quy định về sử dụng hộp thư góp ý tại các cơ sở y tế 20/07/2015
Dự thảo họp Hội đồng 14:00 ngày 16/7) Dự thảo Danh mục tương đương giữa tên kỹ thuật và giá dịch vụ (Tài liệu họp Hội đồng) 16/07/2015
Kết thúc, Hội đồng đã thông qua (Dự thảo) Tài liệu hướng dẫn phòng phòng ngừa lây nhiễm vi rút Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) 29/06/2015
4374/BYT- KHTC Dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 23/06/2015
Hạn cuối đến 4/8/2015 Dự thảo danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50 với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư 03, Thông tư 04 19/06/2015
Dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 41 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động 19/06/2015
Dự thảo Thông tư Quy định về trang phục y tế (lần 7) 26/05/2015
Ký hiệu Trích yếu Ngày BH
2992/QĐ-BYT Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020 17/07/2015
18/2015/TT-BYT Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần 14/07/2015
18/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Thông tư số 18/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/07/2015 liên tịch giữa Bộ Y tế – Bộ Lao động Thương binh Xã hội – Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy 09/07/2015
Hội đồng đã thông qua Sổ tay hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm vi rút Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) 08/07/2015
05/CT-BYT Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 6/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện 06/07/2015
1129/QĐ-BYT Quyết định số 1129/QĐ-BYT ngày 02/4/2014 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế 04/07/2015
16/2015//TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 16/2015//TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính sửa đổi Điều khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 02/07/2015
4542/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế 30/06/2015
15/2015/TT-BYT Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/06/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS 26/06/2015
14/2015/TT-BYT Thông tư 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn Quản lý thuốc Methadone 25/06/2015

Quản lý thông tin

Xem thêm +