Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế được Lãnh đạo Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm đầu mối xây dựng “Thông tư quy định về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện” (sau đây gọi tắt là Thông tư). Để Thông tư phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả và […]

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế được Lãnh đạo Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm đầu mối xây dựng “Thông tư quy định về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện” (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Để Thông tư phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả và được ban hành theo quy định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện:

1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành góp ý Dự thảo Thông tư, sau đó tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc.

2. Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các Hội nghề nghiệp tổ chức cho đơn vị góp ý Dự thảo Thông tư.

3. Gửi ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,  Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/10/2021 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế tại địa chỉ kcb.vn. Để biết thêm thông tin xin liên hệ: ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, điện thoại 0981110188, Email: phuongkcb2@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu xin góp ý:

Điều dưỡng chăm sóc người bệnh COVID-19

0 comments