Về việc đón tiếp người bệnh tại phòng khám các bệnh viện công lập.

Công văn gửi các đơn vị down load tại đây       BỘ Y TẾ Số: 3820/BYT-KCB V/v đón tiếp người bệnh tại phòng khám các bệnh viện công lập.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012 […]

Công văn gửi các đơn vị down load tại đây

      BỘ Y TẾ

Số: 3820/BYT-KCB

V/v đón tiếp người bệnh tại phòng khám các bệnh viện công lập.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                        – Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

                        – Y tế các Bộ ngành.

 Hiện nay đang mùa nắng nóng, việc đi khám bệnh, chờ khám bệnh của nhân dân đặc biệt tại các phòng khám chuyên khoa, các bệnh viện đang có quá tải gặp nhiều khó khăn. Như nội dung của một số báo điện tử VietnamNet, Tuoitre… đã đưa tin tại nhiều bệnh viện công lập tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện các đội ngũ “cò” ở khu vực khám bệnh gây nên mất an ninh trật tự, tốn kém cho người bệnh, giảm lòng tin về y đức và công bằng xã hội. Trong thời gian qua nhiều bệnh viện đã đưa ra nhiều biện pháp để giải quyết những hành vi không lành mạnh như báo đã nêu, tuy nhiên cần phải thường xuyên được kiểm tra, giám sát, bổ sung các biện pháp kịp thời để ngăn chặn nạn cò mồi trong khám, chữa bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh và duy trì thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chương trình 527/2009/CTr-BYT ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh Bảo hiểm Y tế, cụ thể hóa các giải pháp của Chương trình 527 đối với khu vực khám bệnh của các chuyên khoa quá tải, bệnh viện quá tải như mở rộng khu vực chờ khám có mái che tránh nắng mưa, bố trí đủ ghế ngồi, tăng cường việc thông gió, quạt mát, hoàn chỉnh các hướng dẫn, thông báo, biển báo tại các phòng khám, buồng khám để dễ thấy, dễ tìm, dễ kiểm tra, tổ chức bộ phận đón tiếp phù hợp, hướng dẫn người bệnh qua loa đài rõ ràng, sắp xếp bố trí khoa khám bệnh, tăng bàn khám, tăng giờ khám, tăng bàn thanh toán viện phí một cách hợp lý, nghiên cứu áp dụng để đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với người bệnh đến khám bệnh v.v… nhằm đảm bảo tốt nhất cho người dân đến khám bệnh được nhanh chóng, thuận lợi, minh bạch, công bằng.

2. Nhằm trực tiếp làm giảm và tiến tới hết tình trạng “cò” người bệnh trong việc khám, chữa bệnh, cùng với các biện pháp chống quá tải bệnh viện (đặc biệt là khu vực khám bệnh tại các bệnh viện có tình trạng quá tải thời điểm hoặc thường xuyên), các đơn vị có hình thức rà soát, kiểm tra hiện tượng trên tại đơn vị mình, nghiên cứu nội dung các bài báo đã nêu trên để có các giải pháp, biện pháp cụ thể như tăng cường nhắc nhở, giáo dục cán bộ viên chức trong giao ban hàng ngày về việc thực hiện y đức, đặc biệt chú trọng khu vực khám bệnh; động viên các cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng, giảng viên, học viên, bảo vệ bệnh viện có tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, chống cò mồi người bệnh; đồng thời có hình thức kiên quyết xử lý các trường hợp vị phạm y đức như báo chí đã nêu theo quy định của pháp luật, theo nội quy của cơ quan; tùy tình hình của mỗi đơn vị, khi cần thiết cần phải có kế hoạch cụ thể làm việc với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đề nghị hỗ trợ để thực hiện an ninh, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ ngành nghiên cứu, thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo bằng văn bản về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Cục QL KCB, Vụ BHYT, TTrB;
– Website: BYT, KCB;
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Xuyên

0 comments