Thư viện Tổng hợp

Thư viện Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, Quy trình kỹ thuật và các Tài liệu chuyên môn khám chữa bệnh

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho các tỉnh Miền Trung tại Đà Nẵng.

Tài liệu tập huấn Covid-19

0 comments

Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Hướng dẫn này là công cụ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm, giúp các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của phòng xét nghiệm. Cũng như thống nhất trong việc kiểm tra, đánh giá và thuận lợi hơn cho các đơn vị trong nội dung công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm y học để liên thông kết quả. Hướng dẫn này cũng được áp dụng cho các đối tượng như các chuyên gia đánh giá, các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hay các đơn vị có nhu cầu tiến hành đánh giá đối với hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học.

0 comments

Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho Dược sỹ trong một số bệnh không lây nhiễm

Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho Dược sỹ trong một số bệnh không lây nhiễm

0 comments

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

0 comments

Hướng dẫn chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng đối với 04 bệnh: Đột quỵ não, Chấn thương sọ não, Bại não, Não úng thủy do Nứt đốt sống

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Tổ chức Humanity&Inclusion triển khai thực hiện. Dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sự hợp tác và đóng góp của các chuyên gia quốc tế và trong nước, Dự án đã xây dựng được bộ tài liệu Hướng dẫn chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng đối với 04 bệnh: Đột quỵ não, Chấn thương sọ não, Bại não, Não úng thủy do Nứt đốt sống.

1 comment

Quyết định số 4883/QĐ-BYT ngày 8/8/2018 ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

Ngày 8/8/2018 Bộ Y tế ra Quyết định số 4883/QĐ-BYT ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

2 comments

Quyết định số 3874/QĐ-BYT ngày 26/06/2018 ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”

Ngày 26 tháng 6 năm 2018 Bộ Y tế ra Quyết định Số 3874/QĐ-BYT ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Đây là sự đóng góp công sức, trí tuệ tập thể của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành Hô hấp, thành viên của Hội đồng biên soạn, Hội đồng nghiệm thu tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính năm 2018.

0 comments

Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 về việc ban hành tài liệu 200 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Ngày 28/11/2017 Bộ Y tế ra Quyết định số 5344/QĐ-BYT ban hành tài liệu 200 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

2 comments

Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.

Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.

5 comments

Cẩm nang Hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng

Quyết định số 4154/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng

4 comments

Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 7/9/2016 ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa ban hành kèm theo Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 7/9/2016

0 comments

Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh thường gặp

Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

19 comments

Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

0 comments

Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực

Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực

0 comments

Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá

Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá

0 comments

Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu

Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu

0 comments

Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh

Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh

0 comments

Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật

Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật

0 comments

Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống

Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống

0 comments

Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

1 comment

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

4 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp (Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BYT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1 comment

Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

0 comments

Ban hành Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10

Ban hành kèm theo Quyết định số 2341/QĐ-BYT ngày 02/07/2015 của Bộ Y tế về Ban hành Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10

20 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc

Ban hành kèm theo Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 về ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc”

0 comments

Hướng dẫn Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 4443/QĐ-BYT ngày 12/11/2012 của Bộ Y tế về Hướng dẫn Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện.

0 comments

Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)

Sau hơn 30 năm, thông qua sự nỗ lực hợp tác của các tổ chức khác của Liên Hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức của người khuyết tật, PHCNDVCĐ đã mở ra một chiền lược đa ngành để giải quyết nhu cầu đa dạng hơn của người khuyết tật (NKT), đảm bảo sự tham gia và hòa nhập trong xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của NKT.

0 comments

Tài liệu Đào tạo nhân lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam

1 comment

Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam

3 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt

Ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ Y tế

1 comment

Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

0 comments

Niên giám thống kê y tế năm 2012

Niên giám thống kê y tế năm 2012

0 comments

Niên giám thống kê y tế năm 2011

Niên giám thống kê y tế năm 2011

0 comments

Niên giám thống kê y tế năm 2010

Niên giám thống kê y tế năm 2010

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn tiêm an toàn

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

5 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ Y tế

1 comment

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

1 comment

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

0 comments

Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân

Ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-BYT ngày 04/05/2012 của Bộ Y tế

0 comments

H­ướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2

Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 09/09/2011 của Bộ Y tế

3 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp

Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế

1 comment

Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ Y tế. Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện). Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

116 comments

Chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn

Ban hành kèm theo Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3 comments

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút E

Ban hành kèm theo Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý Huyết học

Ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-BYT ngày 22/04/2015 của Bộ Y tế

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Hồi sức tích cực

Ban hành kèm theo Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế

5 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa

Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội tiết – Chuyển hoá

Ban hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu

Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng

Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi

Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu

Ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử

Ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng

Ban hành kèm theo Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế

5 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Ban hành Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học

Ban hành kèm theo Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân

Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-BYT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học

Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế

15 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu

Ban hành kèm theo Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/09/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Ban hành kèm thao Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế

2 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản

Ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/04/2013 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/08/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch

Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nội tiết

Ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 05/04/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp

Ban hành kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 05/06/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu

Ban hành kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật tiết niệu

Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật cột sống

Ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế

3 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng

Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/03/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc

Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế

5 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột

Ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Sổ tay hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm vi rút Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV)

(Tài liệu dùng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

0 comments

Giải đáp 100 câu hỏi về chính sách Bảo hiểm Y tế

Để giúp bạn đọc nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, kcb.vn xin giới thiệu Tài liệu “100 câu hỏi và giải đáp chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế”.

134 comments

Tài liệu Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường

Ban hành kèm theo Quyết định số 2919/ QĐ-BYT ngày 6/8/2014 của Bộ Y tế phê

1 comment

Tài liệu và Chương trình đào tạo 9 lĩnh vực thiết yếu trong bệnh viện

Cẩm nang của các nhà quản lý nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý 9 lĩnh vực thiết yếu trong bệnh viện.

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng Y học hạt nhân

Ban hành kèm theo Quyết định số 5204/QĐ-BYT ngày 18/12/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Chương trình đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 5772/BYT-K2ĐT ngày 30/08/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Chương trình đào tạo chăm sóc người bệnh toàn diện

Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-K2ĐT ngày 27/09/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-K2ĐT ngày 25/10/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy chế bệnh viện 1895

Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế, nhằm tăng cường pháp lý công tác quản lý Bệnh viện, cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, chức danh công tác và quy chế quản lý chuyên môn kỹ thuật.

7 comments

Tài liệu Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em

Ban hành kèm theo Quyết định số 4121/QĐ-BYT ngày 28/10/2009 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn làm sạch môi trường phòng mổ

Cung cấp kiến thức và kỹ năng về làm sạch và vệ sinh môi trường phòng mổ

0 comments

Tài liệu đào tạo Tăng cường năng lực chỉ đạo tuyến

Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-K2ĐT ngày 23/05/2014

0 comments

Chương trình đào tạo Giảng viên lâm sàng

Ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-K2ĐT ngày 16/02/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-K2ĐT ngày 20/05/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu đào tạo chăm sóc người bệnh toàn diện

Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-K2ĐT ngày 27/09/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ban hành kèm theo Quyết định số 5771/BYT-K2ĐT ngày 30/08/2012 của Bộ Y tế

1 comment

Tài liệu đào tạo Quản lý điều dưỡng

Ban hành kèm theo Quyết định số 6520/BYT-K2ĐT ngày 27/09/2012

2 comments

Chương trình đào tạo Quản lý điều dưỡng

Nhằm chuẩn bị cho người ĐDT có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả và có thể trở thành giảng viên dạy học môn quản lý điều dưỡng, Bộ Y tế ban hành Tài liệu đào tạo Quản lý Điều dưỡng

1 comment

Tài liệu đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 19/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế

0 comments

Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

Ngày 03/03/2014, Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/BYT-K2ĐT Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

1 comment

Tài liệu đào tạo Quản lý bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 84/BYT-K2ĐT ngày 24/6/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Chương trình đào tạo Quản lý bệnh viện

Ngày 24/6/2014, Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 84/BYT-K2ĐT Chương trình đào tạo Quản lý bệnh viện

0 comments

Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/05/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Chương trình đào tạo liên tục An toàn người bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/05/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án

Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) của nhà nước, tư nhân, và các cơ sở có vốn đầu tư của nước ngoài. Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

13 comments

Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV)

Ban hành kèm theo Quyết định số 3014/QĐ-BYT ngày 13/8/2014, Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu đào tạo liên tục về An toàn người bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A

Ban hành kèm theo Quyết định số 5447/QĐ-BYT ngày 19/06/2015 của Bộ Y tế

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B

Ban hành kèm theo Quyết định số 5448/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút D

Ban hành kèm theo Quyết định số 5449/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Kháng sinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 2/3/2015 của Bộ Y tế.
Bản cập nhật lần cuối trước khi in (09/01/2015)

4 comments

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola

Ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 8/8/2014 của Bộ Y tế

0 comments

21 comments

  • sao không thấy tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm, tai mũi họng, dinh dưỡng lâm sàng, hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý xét nghiệm vậy?

  • Không thấy có tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp theo quyết định số 654/2014/QĐ BYT 

  • cảm ơn thông tin của website rất nhiều.rất bổ ích và thiết thực cho những ai đang hoạt động trong nghành y.

  • Sao không thấy ban hành tài liệu hướng dẫn điều trị dinh dưỡng lâm sàng vậy ạ?

  • Sao không thấy hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm do BYT ban hành năm 2015

  • Cho tôi hỏi tại sao mấy ngày ni đăng nhập vào tài khoản kcb.vn thì xuất hiện lỗi sau:You don’t have sufficient authority to view this page. Tôi đến từ BV Đa khoa Tỉnh TT HuếTrân trọng cảm ơn !

  • cho em hỏi không biết có quy trình rửa tay phẫu thuật mới không ạ? em cám ơn!

  • mọi người ơi sao không có “hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp” nhỉ?

  • Tài liệu đính kèm Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 17/9/2016 chưa có, đề nghị đính kèm để các BV chúng tôi làm cơ sở xây dựng Quy trình áp dụng tại BV

  • đọc lại quyết định ban hành tài liệu dinh dưỡng điều trị lâm sàng vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 nhưng lên tìm sao lại không thấy nhỉ Ad?