Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Phụ lục 1 – 3
Phụ lục 4

Download

CÙNG DANH MỤC

2 comments

  • Trong Thông tư 14/2013/TT-BYT tại phụ lục 3 mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ có bản thì có đủ 7 chuyên ngành (Nội , ngoại, sản PK, Mắt, RHM, TMH, Da liễu), nhưng có bản lại chỉ quy định có 5 chuyên ngành (Nội, Mắt, TMH, RHM, Da Liễu) vậy xin hỏi Quý Bộ Y tế bản nào đúng ạ! Xin trân trọng cảm ơn!

    • em rất muốn biết thông tin này ạ. xin được giải dáp. Trân trọng cảm ơn! “Trong Thông tư 14/2013/TT-BYT tại phụ lục 3 mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ có bản thì có đủ 7 chuyên ngành (Nội , ngoại, sản PK, Mắt, RHM, TMH, Da liễu), nhưng có bản lại chỉ quy định có 5 chuyên ngành (Nội, Mắt, TMH, RHM, Da Liễu) vậy xin hỏi Quý Bộ Y tế bản nào đúng ạ! Xin trân trọng cảm ơn!””