Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Phụ lục 1 – 3
Phụ lục 4

Download

CÙNG DANH MỤC

2 comments

  • Trong Thông tư 14/2013/TT-BYT tại phụ lục 3 mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ có bản thì có đủ 7 chuyên ngành (Nội , ngoại, sản PK, Mắt, RHM, TMH, Da liễu), nhưng có bản lại chỉ quy định có 5 chuyên ngành (Nội, Mắt, TMH, RHM, Da Liễu) vậy xin hỏi Quý Bộ Y tế bản nào đúng ạ! Xin trân trọng cảm ơn!

    • em rất muốn biết thông tin này ạ. xin được giải dáp. Trân trọng cảm ơn! “Trong Thông tư 14/2013/TT-BYT tại phụ lục 3 mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ có bản thì có đủ 7 chuyên ngành (Nội , ngoại, sản PK, Mắt, RHM, TMH, Da liễu), nhưng có bản lại chỉ quy định có 5 chuyên ngành (Nội, Mắt, TMH, RHM, Da Liễu) vậy xin hỏi Quý Bộ Y tế bản nào đúng ạ! Xin trân trọng cảm ơn!””

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]