Tài liệu Hướng dẫn làm sạch môi trường phòng mổ

Cung cấp kiến thức và kỹ năng về làm sạch và vệ sinh môi trường phòng mổ

LỜI GIỚI THIỆU

Từ năm 2009, Chương trình tăng cường hệ thống y tế tuyến tình do tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức – GIZ tài trợ đã và đang hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân thuộc các tỉnh trong phạm vi dự án.

Xác định công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức lớn đối với hệ thống y tế tại Việt Nam, trong đó kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng nhiễm khuẩn vết mổ là một trong những nội dung quan trọng và cơ bản của chương trình an toàn người bệnh. Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện hiện nay còn nhiều bất cập như: sự tuân thủ vệ sinh tay, công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và vệ sinh môi trường bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, trong thời gian qua, GIZ đã phối hợp với Bộ Y tế thực hiện nhiều khóa tập huấn cập nhật cho nhân viên y tế những kiến thức về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện như quản lý chất thải y tế, tiêm an toàn, khử khuẩn-tiệt khuẩn dụng cụ y tế, cũng như chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị tiệt trùng trung tâm/ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Quý III và IV năm 2012, GIZ đã cử Chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế thực hiện khảo sát thực trạng công tác vệ sinh môi trường phòng mổ của 6 bệnh viện thuộc dự án tại hai tỉnh Nghệ An và Thái Bình. Kết quả cho thấy, công tác vệ sinh môi trường phòng mổ bệnh viện đã được các bệnh viện quan tâm nhưng chưa có sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất, về tổ chức, về trang bị kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là kỹ năng thực hành làm sạch và vệ sinh môi trường phòng mổ, cũng như thiếu cả hướng dẫn chuẩn triển khai công tác này. Đây chính là nguy cơ dẫn tới sự không an toàn cho môi trường phẫu thuật.

Qua khảo sát thực trạng vệ sinh môi trường phòng mổ ở các bệnh viện nói trên, các Chuyên gia khảo sát đã nhận được sự ủng hộ và đề xuất của lãnh đạo và cán bộ, nhân viên liên quan đến phòng mổ của các bệnh viện. Các bệnh viện đề nghị Dự án GIZ sớm cung cấp tài liệu hướng dẫn về làm sạch/ vệ sinh môi trường phòng mổ và tổ chức nhiều khóa huấn luyện chuyên đề vệ sinh phòng mổ làm cơ sở để bệnh viện thực hiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn vấn đề này.

Vì những lý do trên, Dự án GIZ phối hợp với Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh gửi tới các bệnh viện trong phạm vi Dự án GIZ bộ tài liệu “Hướng dẫn làm sạch môi trường vệ sinh phòng mổ”. Tài liệu gồm 3 phần:

Phần 1: Hướng dẫn làm sạch môi trường phòng mổ/khu phẫu thuật.
Phần 2: Các Quy trình thực hành làm sạch môi trường.
Phần 3: Các bảng kiểm đánh giá các quy trình thực hành.

Ban Quản lý Dự án GIZ và Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đề nghị Giám đốc các Sở Y tế và Giám đốc các bệnh viện thuộc dự án giao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa Phẫu thuật/phòng mổ nghiên cứu và áp dụng tài liệu vào thực hành. Các bệnh viện có thể sử dụng Phần 1 để hướng dẫn thực hiện, Phần 2 để in thành poster treo nơi cần thiết, Phần 3 làm tài liệu tự kiếm tra/kiểm tra, đánh giá.

Tài liệu được này được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung và trình bày, Dự án rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của người sử dụng và các đơn vị để tài liệu được hoàn thiện hơn cho tái bản lần sau. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi bằng văn bản về Ban quản lý Dự án của GIZ.

CỐ VẤN TRƯỞNG DỰ ÁN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Anna Frisch Trần Quý Tường

Screenshot 2015-08-28 16.57.31

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments