Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-K2ĐT ngày 20/05/2014 của Bộ Y tế

LỜI GIỚI THIỆU

Nguồn nhân lực quyết định chất lượng mọi dịch vụ y tế, đặc biệt với ngành y tế với đối tượng phục vụ là sức khỏe con người. Do vậy cán bộ y tế phải được học tập suốt đời mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện là môi trường học tập, cập nhật kiến thức và kỹ thuật chuyên môn lý tưởng nhất. Trong các văn bản hướng dẫn, Bộ Y tế luôn xác định bệnh viện là cơ sở đào tạo liên tục quan trọng hàng đầu để nâng cao trình độ nguồn nhân lực y tế

Thực hiện một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế. Đến nay hầu hết các bệnh viện Trung ương đã có trung tâm đào tạo, ở các bệnh viện, tỉnh, thành phố nhiệm vụ đào tạo liên tục đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong các bệnh viện, cán bộ chủ yếu làm công tác điều trị nên nhiệm vụ đào tạo còn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tổ chức, quản lý đào tạo liên tục còn nhiều khó khăn.

Nhằm hỗ trợ cho việc quản lý hệ thống đào tạo liên tục đi vào nề nếp, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh với sự giúp đỡ của Dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám, chữa bệnh do JICA (Nhật Bản) đã tổ chức biên soạn chương trình và tài liệu quản lý đào tạo ở bệnh viện. Tài liệu này sẽ giúp tăng cường những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý đào tạo liên tục trong các bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế.

Tài liệu này do các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ, có rất nhiều kinh nghiệm trong đào tạo y khoa của Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế thuộc Tổng hội Y học Việt Nam biên soạn. Tài liệu được Bộ Y tế thẩm định, ban hành để đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý công tác đào tạo liên tục hiện nay trong ngành y tế. Tuy nhiên đây cũng là dạng tài liệu mới, lần đầu được biên soạn trong ngành y tế nên chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc để được bổ xung hoàn thiện. Mọi ý kiến xin gửi về Cục quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, xin trân trọng cảm ơn

CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH, BỘ Y TẾ


Nội dung Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện
– Bài 1. Công tác Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện
– Bài 2. Kế hoạch Đào tạo liên tục tại bệnh viện
– Bài 3. Tổ chức thực hiện khoá đào tạo liên tục tại bệnh viện
– Bài 4. Quản lý chương trình, tài liệu đào tạo liên tục
– Bài 5. Đánh giá và Giám sát đào tạo liên tục
– Bài 6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ đào tạo liên tục


 

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments