Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

Quyết định Danh mục tương đương thực hiện Thông tư 39/2017/TT-BYT
1. Quyết định 7435 ngày 14-12-2018
2. PL 1 – Danh muc tuong duong TT39 17.12.2019 QĐ 7435 ngay 14-12-2018
3. PL 2 – Danh muc tuong duong TT39 17.12.2019 QĐ 7435 ngay 14-12-2018
4. PL 3 – Danh muc tuong duong TT39 17.12.2019 QĐ 7435 ngay 14-12-2018
5. Danh muc tuong duong TT39 17.12.2019 QĐ 7435 ngay 14-12-2018 (Excel)

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments