QĐ 4440 ngày 27-10 ban hành DM ICD-9 CM thí điểm DRG

Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2010 về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

QĐ 4440 ngày 27-10 ban hành DM ICD-9 CM thí điểm DRG

0 comments