Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2010 về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2010 về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2010 về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục 2 Danh mục ICD-9 CM ban hành kèm theo Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 28/10/2020

Ghi chú:

  • Danh mục này áp dụng cho 3 tỉnh thí điểm chi trả theo nhóm chẩn đoán: Yên Bái, Quảng Ninh, Cần Thơ.

 

 

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments