Quyết định số 3815/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật

Quyết định số 3815/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật (Sau đây viết tắt là Hệ thống QLSK NKT) và Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống QLSK NKT tại cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc

>> QD.3815-1.Trien khai phan mem

>> 1.Phu luc 1. Phieu Thu Thap Thong Tin Nguoi khuyet tat

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments