Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm

Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông công nhận kết quả xét nghiệm” tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm công tác khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là phòng xét nghiệm)

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments