Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1 Nội dung hướng dẫn Phần 1: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 1 Nội dung hướng dẫn Phần 2: HD Quy trình điều trị ôxy […]

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp

  1. Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1
  2. Nội dung hướng dẫn Phần 1: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 1
  3. Nội dung hướng dẫn Phần 2: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 2

0 comments