Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng

1. Quyet dinh so 2520 ban hanh tai lieu QTKT PHCN 2. Quy trinh ky thuat PHCN Dot 3 (Bản điện tử)  

1. Quyet dinh so 2520 ban hanh tai lieu QTKT PHCN

2. Quy trinh ky thuat PHCN Dot 3 (Bản điện tử)

 

CÙNG DANH MỤC

0 comments