Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật cột sống

Ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật cột sống

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments