Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”

Tài liệu Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • cho tôi hỏi tài liệu đính kèm QĐ 1514 ngày 01/4/2020 “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu” khi nào có vậy.