Quyết định 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Trong danh mục, số thứ tự 124: Định lượng Troponin I hs chưa có trong danh mục kỹ thuật được ban hành (TT 43, 21). Đề xuất bổ sung.