Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu

Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu

>> Huong dan Quy trinh ky thuat Vi Phau Huong dan Quy trinh ky thuat Tao hinh-Tham mi

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Vui lòng up quy trình kỹ thuật vi phẫu theo quyết định 3448. Hiện tại phần đính kèm trong bài này là quy trình phẫu thuật-tm theo quyết định 3449. Trân trọng