Quy trình kỹ thuật PHCN đợt 3

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (ĐỢT 3) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Quy trinh ky thuat PHCN Dot 3 (filnal)

HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (ĐỢT 3)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Quy trinh ky thuat PHCN Dot 3 (filnal)

Download

CÙNG DANH MỤC

2 comments

  • Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xin hỏi: Bệnh viện đang chuẩn bị triển khai điều trị Oxy cao áp nhưng tại khoa PHCN bệnh viện chỉ có 01 Bác sỹ có học về Y học biển và 06 tháng chuyên khoa PHCN. Vậy có thể triển khai được không ạ. Trân trọng.