Mít tinh hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/9/2019”

Mít tinh hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/9/2019”

 1. Campaign_baitrinhbay_antoannguoibenh_17SEPT2019
 2. Campaign_Radio Message
 3. cvrn-2019-998-1
 4. Thông tin cung cấp báo chí mít tinh ATNB.17.9
 5. Bài phát biểu của Thứ trưởng
 6. Ban cam ket ATNB_Benh vien
 7. Ban cam ket ATNB_So Y Te
 8. Chuong trinh
 9. Dan y phat bieu cam ket cua lanh dao BV
 10. Dan y phat bieu cam ket cua lanh dao SYT
 11. Video tuyên truyền :

CÙNG DANH MỤC

0 comments